سطح بندی کلاس‌های بزرگسالان

تاچ استون 1

سطح مبتدی/ A1


Coz CO1 Co2

منابع آموزشی


کتاب تاچ استون 1

تاچ استون 2

سطح مبتدی/ A2


+CO3 CO4 CO4

منابع آموزشی

کتاب تاچ استون 2

تاچ استون 3

سطح متوسط/ B1


+CO5 CO6 CO6

منابع آموزشی


کتاب تاچ استون 3

تاچ استون 4

سطح متوسط/ B2


CO7 CO8 CO9

منابع آموزشی

کتاب تاچ استون 4

ویو پوینت 1

سطح پیشرفته/ C1


COMP1 COMP2 COMP3

منابع آموزشی


کتاب ویوپوینت 1

ویو پوینت 2

سطح پیشرفته/ C2


COMP4 COMP5 COMP6

منابع آموزشی

کتاب ویوپوینت 2

نمی‌دونی سطحت چیه؟