سطح بندی کلاس‌های زبان آلمانی

کتاب اشتارتن ویر A2

سطح مبتدی/ A1


GA1.1 GA1.2 GA1.3 GA1.4

منابع آموزشی


دو ترم اول: Hueber Verlag
دو ترم دوم: !Starten Wir

کتاب اشتارتن ویر A2

سطح مبتدی/ A2


GA2.1 GA2.2 GA2.3 GA2.4

منابع آموزشی

دو ترم اول: Hueber Verlag
دو ترم دوم: !Starten Wir

کتاب اشتارتن ویر B1

سطح متوسط/ B1


GB1.1 GB1.2 GB1.3 GB1.4

منابع آموزشی

starten wir!

کتاب B2 آلمانی

سطح متوسط/B2


GB2.1 GB2.2 GB2.3 GB2.4

منابع آموزشی

Sicher B2-Hueber Verlag​

زیشا c1

سطح پیشرفته/C1

GC1.1 GC1.2 GC1.3 GC1.4

منابع آموزشی

Sicher C1-Hueber Verlag

کتاب c1 المانی

سطح پیشرفته/C2


GC2.1 GC2.2 GC2.3 GC2.4

منابع آموزشی


Mittelpunk 2-Kiett verlog

نمی‌دونی سطحت چیه؟