سطح بندی کلاس‌های زبان انگلیسی کودکان

آمادمی استارز استارتر

سطح مبتدی/ A1

KC1a KC1b KC1c

منابع آموزشی


کتاب آکادمی استارز استارتر

کتاب academy stars 1

سطح مبتدی/ A1

KC2a KC2b KC2c KC2d

منابع آموزشی


کتاب آکادمی استارز 1

آکادمی استارز 2

سطح مبتدی/ A2

KC3a KC3b KC3c KC3d

منابع آموزشی


کتاب آکادمی استارز 2

آکادم استارز 3

سطح مبتدی/ A2

KC4a KC4b KC4c KC4d

منابع آموزشی


کتاب آکادمی استارز 3

نمی‌دونی سطحت چیه؟