تعیین سطح

شروع تعیین سطح زبان‌های غیرانگلیسی

تعیین سطح زبان‌های غیرانگلیسی

شروع ثبت‌نام‌های ترم تابستان

تعیین سطح حضوری    تعیین سطح مجازی         

جذب مدرسی انگلیسی

جذب مدرس انگلیسی بدون آزمون

جذب مدرس بدون آزمون جهت سنجش بهتر شما تصمیم گرفتیم این دوره جذب مدرس رو از…

تعیین سطح فشرده بهار

تعیین سطح فشرده دوم غیرانگلیسی

کلاس‌های دوره دوم ترم بهار شروع شد   تعیین سطح فشرده دوم بهار زبان‌های غیرانگلیسی حضوری…

تعیین سطح بهار

تعیین سطح فشرده دوم بهار انگلیسی

اگر از ترم پیش جا موندین، تعیین سطح فشرده دوم بهار زبان انگلیسی شروع شده. این…

زبان‌اموز

TTC بزرگسالان به زبان انگلیسی حضوری