سطح بندی کلاس‌های زبان انگلیسی جوانان

سولوشن

سطح مبتدی/ A1


SE1 SE2 SE3 SE4

منابع آموزشی


کتاب سولوشن المنتری

سولوشن

سطح پیش متوسط/ A2


SP1 SP2 SP3 SP4

منابع آموزشی

کتاب سولوشن پری اینترمدیت

کتاب سولوشن

سطح متوسط / B1

SI1 S12 SI3 SI4

منابع آموزشی


کتاب سولوشن اینترمدیت

سولوشن آپر اینترمدیت

سطح بالاتر از متوسط/ B2


SU1 SU2 SU3 SU4

منابع آموزشی

کتاب سولوشن آپر اینترمدیت

نمی‌دونی سطحت چیه؟